Ordgenerator ("Diceware")

Ordlista som brukes er basert på bokmålslista fra Norsk ordbank. Ord kortere enn tre tegn eller lengre enn seks, egennavn (f.eks. «London»), ord med tegn med aksenter eller symboler utover a-å (f.eks. «kafé»), samt oppføringer med bindestrek eller mellomrom (f.eks «berg-og-dal-bane») er filtrert bort. Det er ikke gjort noen filtrering på uvanlige eller potensielt støtende ord. Denne versjonen av ordlista har 15 537 unike oppføringer.

Ordgeneratoren gjør alle sine beregninger i nettleseren. Utenom traffikkdata innsamlet av Google Analytics, blir ingen resultater lagret noe sted. Ordgeneratoren vil benytte RandomSource.getRandomValues() for slumptallsgenerering om crypto-grensesnittet er tilgjengelig i nettleseren. Hvis ikke, så faller den tilbake på Math.random(), noe som nødvendigvis ikke vil gi like "tilfeldige" resultater.

Siden Bokmålslista er distribuert under GPL-betingelser, så gjelder dette naturligvis også for denne Ordgeneratoren.

(Min 5, maks 100)